Veřejná zakázka: II/320 Třebešov – Libel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4621
Systémové číslo VZ: P18V00000025
Evidenční číslo zadavatele: 35950
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-003293
Datum zahájení: 26.01.2018
Nabídku podat do: 12.03.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/320 Třebešov – Libel
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/320 Třebešov - Libel“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/320 Třebešov - Libel, která začíná za křižovatkou se silnicí III/32011 vedoucí do Třebešova (ZÚ = km 0,000) a končí v křižovatce se silnicí II/321 v obci Libel (KÚ = 1,696 93 km). Stavba je rozdělena na dva úseky – první úsek je v extravilánu o délce 765 m a druhý úsek je průtah obcí Libel o délce 931,93 m. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1 697 m. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespará.
V prvním úseku bude provedena recyklace podkladních vrstev na místě za studena s využitím cementového a asfaltového pojiva v tl. 150 mm, následuje pokládka ACP 22+ tl. 70 mm a ACO 11+ tl. 50 mm. V tomto úseku bude provedena rekonstrukce příčných propustků SO 102 a SO 103. Dojde ke zpevnění krajnic, rekonstrukci podélných propustků, reprofilaci příkopů, instalaci svodidel, obnově vodorovného a svislého dopravního značení.
Ve druhém úseku bude provedeno frézování v tl. 150 mm, pokládce ACP 22+ tl. 70 mm, ACL 16 + tl. 60 mm, ACO 11+ tl. 50 mm. V místě sanace konstrukce vozovky bude odbourána vrstva penetračního makadamu a konstrukce vozovky a bude nahrazena vrstvou štěrkodrtí 0/125 tl. 300 mm a štěrkodrťí 0/32 tl. 200 mm, zemní pláň bude přehutněna. Bude provedena nová dešťová kanalizace pro odvodnění vozovky ve třech úsecích o celkové délce 424,40 m. Součástí bude provedení nových monolitických šachet, nových prefabrikovaných šachet a uličních vpustí, osazení nových silničních obrub a betonových vodících proužků, sanace propustku v km 1,658 vč. vybudování nové železobetonové římsy a zábradlí. Dojde k obnově napojení okolních objektů, obnově odvodnění, zpevnění krajnic, reprofilaci příkopů a obnově vodorovného a svislého dopravního značení.
Součástí stavby je i oprava objízdné trasy. Oprava objízdné trasy musí být provedena před rekonstrukcí silnice II/320 Třebešov – Libel. Jedná se o frézování vozovky prům tl. 60 mm formou reprofilace, pokládka ACL 16+ prům. tl. 60 mm jako celoplošná vyrovnávka, ACO 11+ tl. 50 mm, seříznutí krajnic a jejich zpětné doplnění z vyfrézovaného materiálu.
Stavební objekty:
SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
SO 101 Komunikace – hlavní náklady
SO 101.1 Komunikace – vedlejší náklady
SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90
SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25
SO 180 Dopravně inženýrské opatření
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří ID Projekt s.r.o., datum zpracování 07/2017, číslo zakázky 0146 (2017–006-0146). Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 669 329 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy