Veřejná zakázka: II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4564
Systémové číslo VZ: P17V00000855
Evidenční číslo zadavatele: 32895
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-035833
Datum zahájení: 18.12.2017
Nabídku podat do: 26.01.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680“.

Jedná se o modernizaci silnice II. třídy v úseku od hranice Královéhradeckého kraje po začátek obce Krňovice. Úprava řešeného úseku je v délce 3,680 km.
Modernizace extravilánu spočívá ve vyfrézování stávajícího krytu, bude – li to nutné odstranění podkladních vrstev v krajích komunikace = sanace krajů, položení nových podkladních vrstev a nabalení nových krytových vrstev. Dále dojde k reprofilaci stávajících příkopů, kompletní modernizaci tří příčných propustků, snesení a nové výstavbě mostu ev.č. 298-008.
Výstavba tohoto úseku bude rozdělena na dvě etapy. První etapa bude od hranice Královéhradeckého kraje po odbočku na pískovnu „Marokánka“ km 0,000 – 2,653. V rámci realizace první etapy dojde ke snesení a nové výstavbě mostu ev. č. 298-008. Druhá etapa výstavby bude od odbočky do pískovny „Marokánka“ po začátek obce Krňovice km 2,653 – 3,680. Dopravní obslužnost pískovny „Marokánka“ bude po celou dobu výstavby zachována.
Stavba bude zahájena výstavbou druhé etapy od odbočky do pískovny „Marokánka“ po začátek obce Krňovice km 2,653 – 3,680. Úsek musí být kompletně zrealizován nejpozději do 5 týdnů od zahájení výstavby. Stavba bude pokračovat výstavbou první etapy od hranice Královéhradeckého kraje po odbočku na pískovnu „Marokánka“ km 0,000 – 2,653.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
• SO 101 Komunikace km 0,000 – 2,653
• SO 101.1 Sjezdy
• SO 101.2 Propustky
• SO 102 Komunikace km 2,653 – 3,680
• SO 102.1 Sjezdy
• SO 201 Most 298-008
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří PRODIN a.s., datum zpracování 12/2016, číslo zakázky 3110-16-034, zodpovědný projektant Bc. Lenka Ledvinková. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 74 625 224 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy