Veřejná zakázka: II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4564
Systémové číslo VZ: P17V00000855
Evidenční číslo zadavatele: 32895
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-035833
Datum zahájení: 18.12.2017
Nabídku podat do: 26.01.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680“.

Jedná se o modernizaci silnice II. třídy v úseku od hranice Královéhradeckého kraje po začátek obce Krňovice. Úprava řešeného úseku je v délce 3,680 km.
Modernizace extravilánu spočívá ve vyfrézování stávajícího krytu, bude – li to nutné odstranění podkladních vrstev v krajích komunikace = sanace krajů, položení nových podkladních vrstev a nabalení nových krytových vrstev. Dále dojde k reprofilaci stávajících příkopů, kompletní modernizaci tří příčných propustků, snesení a nové výstavbě mostu ev.č. 298-008.
Výstavba tohoto úseku bude rozdělena na dvě etapy. První etapa bude od hranice Královéhradeckého kraje po odbočku na pískovnu „Marokánka“ km 0,000 – 2,653. V rámci realizace první etapy dojde ke snesení a nové výstavbě mostu ev. č. 298-008. Druhá etapa výstavby bude od odbočky do pískovny „Marokánka“ po začátek obce Krňovice km 2,653 – 3,680. Dopravní obslužnost pískovny „Marokánka“ bude po celou dobu výstavby zachována.
Stavba bude zahájena výstavbou druhé etapy od odbočky do pískovny „Marokánka“ po začátek obce Krňovice km 2,653 – 3,680. Úsek musí být kompletně zrealizován nejpozději do 5 týdnů od zahájení výstavby. Stavba bude pokračovat výstavbou první etapy od hranice Královéhradeckého kraje po odbočku na pískovnu „Marokánka“ km 0,000 – 2,653.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
• SO 101 Komunikace km 0,000 – 2,653
• SO 101.1 Sjezdy
• SO 101.2 Propustky
• SO 102 Komunikace km 2,653 – 3,680
• SO 102.1 Sjezdy
• SO 201 Most 298-008
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří PRODIN a.s., datum zpracování 12/2016, číslo zakázky 3110-16-034, zodpovědný projektant Bc. Lenka Ledvinková. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 74 625 224 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky