Veřejná zakázka: II/298 Ledce – Opočno, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4456
Systémové číslo VZ: P17V00000747
Evidenční číslo zadavatele: 35891b
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-031880
Datum zahájení: 10.11.2017
Nabídku podat do: 12.01.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/298 Ledce – Opočno, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/298 Ledce – Opočno, II. etapa“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/298 Ledce – Opočno, II. etapa, která začíná za křižovatkou na Polánky nad Dědinou (ZÚ = km 0,000) a končí v místě napojení budoucího obchvatu Opočna před čerpací stanicí v Opočně, u křižovatky se silnicí II/304 (KÚ = 8,785 km). Bude vynechán úsek stavebního staničení km 2,450 – 4,520 a km 4,860 – 5,939. Rekonstrukce silnice II/298 pro objekty SO 101 + SO 102.1 + SO 102.4 + SO 103 spočívá v odfrézování krytových vrstev vozovky do hloubky 70 mm a položením dvou nových asfaltobetonových vrstev ACO 11+ tl. 50 mm a ACL 16+ tl. 70 mm, s případnou sanací konstrukčních vrstev a neúnosného podloží, za účelem zvýšení únosnosti vozovky. Pro stavební objekt SO 102.3 rekonstrukce spočívá v recyklaci podkladních vrstev za studena s kombinovaným pojivem cementu a asfaltové emulze s případnou sanací konstrukčních vrstev nebo neúnosného podloží, za účelem zvýšení únosnosti vozovky. Následuje pokládka ACL 16+ tl. 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm. Součástí stavby je rekonstrukce propustku v km 2,235, ostatních příčných a podélných propustků, obnova odvodnění, reprofilace příkopů, obnova svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení a osazení svodidel. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespará.
Celková délka rekonstruovaného úseku je 5636 m.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady – SO 101
SO 002.1+3+4 Vedlejší a ostatní náklady – SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4
SO 003 Vedlejší a ostatní náklady – SO 103
SO 101 II/298 Komunikace Ledce – Opočno, km 0,000 – 2,187
SO 102.1 II/298 Komunikace Ledce – Opočno, km 2,187 – 2,450
SO 102.3 II/298 Komunikace Ledce – Opočno, km 4,520 – 4,860
SO 102.4 II/298 Komunikace Ledce – Opočno, km 5,939 – 6,492
SO 103 II/298 Komunikace Ledce – Opočno, km 6,492 – 8,785
SO 151 Dopravní opatření pro SO 101
SO 152.1+3+4 Dopravní opatření pro SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4
SO 153 Dopravní opatření pro SO 103

Zakázka bude realizována v návaznosti na realizaci akce jiného investora – obce Ledce – oprava kanalizace a rekonstrukce chodníků a města Opočno – úprava nástupištních ploch autobusových zastávek v obci Čánka. Zhotovitel musí koordinovat postup prací se zhotoviteli této akce.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří M.I.S. a.s., datum zpracování 09/2014, číslo zakázky 14/043, zodpovědný projektant Ing. M. Kučera a podle aktualizace projektové dokumentace (SO 101, SO 102.1, SO 102.4, SO 103), ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., datum zpracování 06/2017, číslo zakázky 17-073-03, zodpovědný projektant Ing. Mojžíš. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 74 752 357 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy