Veřejná zakázka: II/298 Ledce – Opočno, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4456
Systémové číslo VZ: P17V00000747
Evidenční číslo zadavatele: 35891b
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-031880
Datum zahájení: 10.11.2017
Nabídku podat do: 12.01.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/298 Ledce – Opočno, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/298 Ledce – Opočno, II. etapa“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/298 Ledce – Opočno, II. etapa, která začíná za křižovatkou na Polánky nad Dědinou (ZÚ = km 0,000) a končí v místě napojení budoucího obchvatu Opočna před čerpací stanicí v Opočně, u křižovatky se silnicí II/304 (KÚ = 8,785 km). Bude vynechán úsek stavebního staničení km 2,450 – 4,520 a km 4,860 – 5,939. Rekonstrukce silnice II/298 pro objekty SO 101 + SO 102.1 + SO 102.4 + SO 103 spočívá v odfrézování krytových vrstev vozovky do hloubky 70 mm a položením dvou nových asfaltobetonových vrstev ACO 11+ tl. 50 mm a ACL 16+ tl. 70 mm, s případnou sanací konstrukčních vrstev a neúnosného podloží, za účelem zvýšení únosnosti vozovky. Pro stavební objekt SO 102.3 rekonstrukce spočívá v recyklaci podkladních vrstev za studena s kombinovaným pojivem cementu a asfaltové emulze s případnou sanací konstrukčních vrstev nebo neúnosného podloží, za účelem zvýšení únosnosti vozovky. Následuje pokládka ACL 16+ tl. 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm. Součástí stavby je rekonstrukce propustku v km 2,235, ostatních příčných a podélných propustků, obnova odvodnění, reprofilace příkopů, obnova svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení a osazení svodidel. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespará.
Celková délka rekonstruovaného úseku je 5636 m.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady – SO 101
SO 002.1+3+4 Vedlejší a ostatní náklady – SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4
SO 003 Vedlejší a ostatní náklady – SO 103
SO 101 II/298 Komunikace Ledce – Opočno, km 0,000 – 2,187
SO 102.1 II/298 Komunikace Ledce – Opočno, km 2,187 – 2,450
SO 102.3 II/298 Komunikace Ledce – Opočno, km 4,520 – 4,860
SO 102.4 II/298 Komunikace Ledce – Opočno, km 5,939 – 6,492
SO 103 II/298 Komunikace Ledce – Opočno, km 6,492 – 8,785
SO 151 Dopravní opatření pro SO 101
SO 152.1+3+4 Dopravní opatření pro SO 102.1 + SO 102.3 + SO 102.4
SO 153 Dopravní opatření pro SO 103

Zakázka bude realizována v návaznosti na realizaci akce jiného investora – obce Ledce – oprava kanalizace a rekonstrukce chodníků a města Opočno – úprava nástupištních ploch autobusových zastávek v obci Čánka. Zhotovitel musí koordinovat postup prací se zhotoviteli této akce.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří M.I.S. a.s., datum zpracování 09/2014, číslo zakázky 14/043, zodpovědný projektant Ing. M. Kučera a podle aktualizace projektové dokumentace (SO 101, SO 102.1, SO 102.4, SO 103), ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., datum zpracování 06/2017, číslo zakázky 17-073-03, zodpovědný projektant Ing. Mojžíš. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 74 752 357 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky